http://sam.ocpb.go.th GAS SAVER by HEAT
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
โครงการใหม่ อยู่ระหว่างการวิจัย
dot
bulletFuel Cell อุปกรณ์ผลิตพลังงานไฟฟ้าผ่านกระบวนการทางเคมีไฟฟ้า
bulletSola Cell อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
bulletBiogas ไบโอแก๊ส หรือ ก๊าซชีวภาพ
dot
dot
bulletHEALTHY SEAT
dot
Newsletter

dot
bulletดาวโหลด
dot
GAS SAVER for FACTORY
dot
bulletGAS SAVER for FACTORY
dot

WELCOME TO GAS SAVER by HEAT

 

ERS TECHNOLOGY 

เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง (แก๊ส) และเพิ่มความร้อน

โดยระบบ Electrostatic Reduction System  อยู่ในผลิตภัณฑ์หลักของ บริษํท ฮีท จำกัด ดังนี้

1. GAS SAVER for Household

2. CAR SAVER (Fuel and Gas)

3. GAS SAVER for Factory 

By  

     

 เทคโนโลยีการลดการเกิดไฟฟ้าสถิต ระหว่างโมเลกุล  

ซึ่งจะช่วยลดการเกิดไฟฟ้าสถิตที่เกิดจากการเสียดสีจากการไหล ของเชื้อเพลิง และอากาศ

 

 

 

 

 

Manufacture and sale of fuel combustion enhancing technology

with the use of ERS: Electrostatic Reduction System attached to the air and fuel intake pipes

for cooking, automotive, machinery and industrial use.This technology is applicable with all fuel types

Benzene, Diesel, Bunker oil and gas (LPG, NGV and Biogas) to enhance combustion efficiency,

enhance power while reducing toxic exhaust fumes.

 

เราผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง

 

โดยระบบ ERS Technology : Electrostatic Reduction System 

 

(เทคโนโลยีการลดการเกิดไฟฟ้าสถิตระหว่างโมเลกุล) ในท่อส่งอากาศ และเชื้อเพลิง

 

 

สำหรับ แก๊สหุงต้ม, เครื่องยนต์, เครื่องจักรกล, ระบบโรงงานอุตสาหกรรม และระบบยานยนต์ในอนาคต

 

 

ที่ใช้เชื้อเพลิงเหลว (เบนซิน, ดีเซล และน้ำมันเตา) และเชื้อเพลิงแก๊ส (LPG, NGV และ Biogas)

 

เพื่อให้เป็นการ เพิ่มประสิทธิภาพการเผาไม้เชื้อเพลิง เพิ่มพลังงาน เพิ่มค่าความร้อน และช่วยลดปัญหามลภาวะ

ERS TECHNOLOGY GAS SAVER คือ อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง (แก๊ส) และเพิ่มค่าความร์อนโดย

ระบบ ERS Technology (Electrostatic Reduction System): เทคโนโลยีการลดการเกิดไฟฟ้าสถิต ระหว่างโมเลกุล

ซึ่งจะช่วยลดการเกิดไฟฟ้าสถิตที่เกิดจากการเสียดสีจากการไหล ของเชื้อเพลิง และอากาศ

 

อุปกรณ์ ERS TECHNOLOGY GAS SAVER นอกจาก การประหยัดแก๊สได้ 15-30% แล้วยังช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อม

และโดยเฉพาะสุขภาพของคุณในครัวเรือน อันเนื่องมาจาก ไอของแก๊สหุงต้ม (LPG) ที่เผาไหม้ไม่หมด ในขณะที่คุณกำลัง ทำอาหาร 

**เพราะทุกท่านได้แต่คำนึงถึงว่า ผักและผลไม้  ปลอดสารเคมีหรือไม่  แต่ไม่เคยคำนึงถึงเลยว่า อากาศที่ท่านหายใจ เวลาประกอบอาหารอยู่นั้น

ได้มีมหันตภัยเงียบ แอบแฝงตัวอยู่ ซึ่งส่งผลให้คุณและคนที่คุณรัก มีปัญหาสุขภาพด้านระบบทางเดินหายใจตามมา

คือภูมิแพ้จากไอแก๊สหุงต้ม (LPG) ในขณะที่คุณกำลังทำอาหารอยู่นั้นเอง** 

1. ช่วยให้สามารถประหยัดแก๊สได้ 15-30% ไฟแรงและร้อนกว่าเดิม
2. ช่วยลดปัญหาสุขภาพจากไอแก๊สหุงต้ม (LPG)
3. ช่วยลดมลพิษจากกลิ่นและ ไอแก๊สหุงต้ม (LPG)  เหลือจากการเผาไหม้ไม่หมดให้ ลดน้อยลง
4. ประหยัดเวลาในการทำอาหารเนื่องจาก ค่าความร้อนที่สูงขึ้น ขณะที่ใช้ปริมาณ แก๊สเท่าเดิม
5. เปลวไฟมีสีเข้มขึ้น แสดงถึงพลังงาน ความร้อนที่มากขึ้น
6. ลดปัญหาเขม่าติดก้นภาชนะ ซึ่งเกิดจาก การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์
7. สามารถใช้แก๊สได้หมดถังกว่าเดิม เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนติดตั้ง เมื่อแก๊สใกล้หมดถัง

** ผ่านการทดสอบมาตราฐานความปลอดภัย จากกรมวิทยาศาสตร์ บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
**ได้รับการรับรองผลจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน อาทิเช่น
 

• บริษัท กฟผ. จำกัด (มหาชน) จ.ตาก
• โรงเรียน ช่างฝีมือทหาร
• วิทยาเขตภาคพายัพ โดยแผนกช่างยนต์
• บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) สาขา อมตะนคร ชลบุรี
• บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด
• ร้านแดงแหนมเนือง จ.หนองคาย

 

  

         

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    


ERS TECHNOLOGY GAS SAVER by HEATicon

อุปกรณ์ช่วยลดการเกิดไฟฟ้าสถิตในระบบท่อส่งอากาศและระบบท่อส่งเชื้อเพลิง โดยใช้เทคโนโลยี การลดการเกิดไฟฟ้าสถิตระหว่างโมเลกุล

More...


Copyright © 2010 All Rights Reserved.